Makten media har gitt oss!

 

I dagen samfunn har sosiale medier blitt en svært stor del av flertallets hverdagen. Facebook og snapchat er gjerne det førte man sjekker om morgenen og det siste man sjekker før man legger seg om kvelden. Det er blitt en vane hos folk flest. Det er som regel dette folk forbinder med sosiale media, avhengige tenåringer. Men det er akkurat disse mediene som er med på å skape endringer i mediebildet. For det er nettopp her vi er gitt muligheten til å ytre oss og våre meninger. Det er her vi i dag tar makten fra de som en gang hadde den, og gir ut til folket.

 

Makten vi tar fra journalistene

Vi får i dag det meste av informasjonen igjennom digitale verktøy som telefonen, datamaskinen, tv og radio. Det er lagt helt nye betingelser for hvem som kommer til ordet på nett. Sosiale medier har gitt helt vanlige mennesker muligheten til å ytre sine meninger samt komme med kritikk til dem som styrer i samfunnet. Dette gir altså allmennheten større makt, og det er her vi finner den største endringen av makten i mediebildet.  

Før var det sånn at det var de profesjonelle journalistene som anvendte mediestoff og bestemte hva som skulle komme ut til leserne. Her var det også journalistene som plukket ut kildene og vinklet saken selv, noe som kunne gjøre at viktige biter i saken falt bort.

 

Staten mister makt

For det er blitt sånn i dag at folk ikke er lenge avhengig av journalistene og medieprodusentene for å blir opplyst. Som følger av den nye digitale verden kan man være sin egen medieprodusent. Man kan skrive, kommentere og skape debatter ute i verden hjemme fra din egen stue. Konsekvensene dette medfølger er at statens makt minsker mer og mer. Den arabiske våren er et prakteksempel på at staten mister makten. Dette var et opprør i 2011 som hadde styreendring på agendaen. Folk i land i Midtøsten gikk til angrep på regjeringen på sosiale medier i håp om å skifte ledelse, noe som ble tilfelle.

Definisjonsmakt, strukturmakt og viljesmakt

Makten i media deles inn i tre forskjellige typer;

DefinisjonsmaktMediene har makt på den måten at det er de som setter dagsorden og definerer og bestemmer hva vi skal lese om og være opptatt av i media.

Viljesmakt ? Når noen skiver noe i media som direkte påvirker til å skape en endring. Her kan man på nytt trekke inn den arabiske våren som eksempel.

Strukturmakt ? Her tas utgangspunkt i maktforholdet innad i media. Dette går ut på hvor mye makt de forskjellige medieaktørene har. Som eksempel kan medieeierskapet i USA trekkes fram. I USA er det 6 selskaper som eier til sammen 90% av media.

Lobbyisme


En skjult maktfaktor som også er med på å skape forandringer i samfunnet er lobbyisme. Dette er virksomhet som gjerne skjer på bakrommet bak lukkede dører. Her prøver folk å påvirke politikerne utenom det formelle som i debatter, diskusjoner og saksorienteringer. Dette drives i dag i hovedsak bare av spesialister.

 

Ovenfor er det listet opp forskjellige faktorer som har og er med på å endre mediebildet både på godt og vondt i dagens digitaliserte verden. Journalistene, staten, den øvrige befolkning og også flere som ikke er nevnt er med på den stadige utviklingen som skjer. Vi som borgere har i dag fått en mye større stemme i media, dette er med på å gi oss mer makt. Det er i hovedsak tilgangen vi har fått til internett, gjennom digitaliseringen i verden, vi har å takke for dette.

 

Litteraturliste:

Asbjørnsen, D., Bjørnsen, G., Kjendsli, V., Løvskar, T., Totland, G. (2014) Mediemøter 2. Tønsberg: H. Aschehoug & Co

Thorsen, Dag Einar & Greve, Tim. (2015, 28. april). Lobbyvirksomhet. I Store norske leksikon. Hentet 21. mars 2017 fra https://snl.no/lobbyvirksomhet.

Tørdal, Ragna Marie (2017) Hva er makt? Ndla Medie- og informasjonskunnskap 1 og 2. Tilgjengelig fra: http://ndla.no/nb/node/78860?fag=52222.

Makt (2016) i: Wikipedia [internett]. Tilgjengelig fra: https://no.wikipedia.org/wiki/Makt Hentet 20.03.17

Les mer i arkivet » Mars 2017
Kalle & Molo

Kalle & Molo

18, Steigen

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits